GeoTransformer 4.3

Izlaista jauna GeoTransformer versija 4.3.

Galvenais jaunums ir “transformāciju” (datu ielādes vai publicēšanas) logs – tagad tas rāda progresa indikatoru ilgākiem procesiem (piemēram, attēlu ielādei), kā arī atsevišķi parāda brīdinājumus (piemēram, ja izmantotais pocket query ir pārāk vecs).

Kā parasti, esošās versijas atjaunojas automātiski, lejupielāde pieejama http://geotransformer.codeplex.com/

Pilns izmaiņu saraksts:

  • Transformation status window now displays progress indicator for long running tasks.
  • Transformation status window displays warnings and errors separate from other messages.
  • Pocket query download now warns if the query is not available or is too old.
  • Pocket query download uses local copies when network connection is not available.
  • Pocket query download no longer remove fresh copies of pocket queries that are unselected.
  • User can now choose to ignore even fatal errors in the transformation process.
  • Refresh Images will no longer duplicate images if it is used together with Refresh Data.
  • Previously downloaded geocache images will be removed from disk one month after last use.
Comments are closed